Je jedným zo spoluzakladateľov a trénerov Slovak Aikido Central Region.

Bojovým umeniam sa venuje od roku 1991, kedy 4 roky trenoval Karate a následne sa od roku 1995 venuje Aikido. Taktiež sa zaoberá kondičným tréningom a tréningom sebeobrany.

Okrem bojových umení sa zaoberá prekladmi anglického jazyka a štúdiu medzinárodných vzťahov a politických vied.

Jeho hlavnými učiteľmi sú J.Roche, F.Noel, ktorých pravidelných seminárov sa účastní dodnes.